نوشته‌ها

مقررات حمل بار

مقررات حمل بار در جاده

مقررات و ضوابط حمل بار در جاده های کشور

شیوه های بسیار زیادی برای حمل بار در جاده های ایران برای شما مثال زدیم مثل حمل بار با کانتینر و یا میتوانید با خرید کانتین نیز به این کار بپردازید.اما در ادامه این مطلب برای شما به بررسی برخی از مهمترین موارد و مقرارت حمل بار در جاده های کشور با شما صحبت خواهیم کرد.پس ادامه این مطلب را از دست ندهید.

مقررات و ضوابط  حمل بار در جاده های کشور که توسط وزارت راه و ترابری تعیین گردیده است، به شرح زیر می باشد:

ضوابط حمل بار

وزارت راه و ترابری با جلب مساعدت نیروی انتظامی می تواند مانع  از عبور و مرور وسایط نقلیه ای که وزن و طرز بارگیری و ظرفیت محموله آن اضافه بر میزان مجاز باشد ، بشود.

وزارت راه و ترابری در آزاد راه های کشور می تواند وسایل لازم برای توزین و اندازه گیری ابعاد و وزن محور وسایط نقلیه سنگین را تهیه نماید و مورد استفاده قرار دهد.

مقررات حمل بار

مالکین وسایل نقلیه موظف به رعایت این قوانین و دیگر مقررات بین المللی و مصوب از سوی وزارت راه و ترابری  می باشند و وزارت راه و ترابری نیز برای اجرای این قوانین موجو در تصویب نامه حدود و نظامات مربوط را با استفاده از نظر سندیکای مالکین کامیون ها تعیین و آگهی خواهد نمود.

وزارت راه و ترابری عده لازم از مهندسین آن وزارت را در اجرای مقررات این تصویب نامه انتخاب خواهند نمود که اقدام لازم را با تشریک مساعی نیروی انتظامی معمول دارند.

 

مقررات حمل و نقل بار در راه ها

 

الف – بار محوری

تعریف – نیرو یا فشار وزن وارده از سوی هر یک از محورهای وسایل نقلیه بر سطح راه .

حداکثر فشار وارد از محورهای زوج،  منفرد و راهنما، بر سطح راه نباید از این موارد بیشتر شود.

محور راهنما ( دو چرخ) شش تن

محور منفرد (چهار چرخ) سیزده تن

محور زوج (هشت چرخ) بیست تن

تبصره ۱: اندازه لاستیک چرخ ها برای استفاده از حداکثر فشار تعیین شده در فوق ، نباید از ۲۰*۷۵۰ کمتر باشد.

تبصره ۲: محور زوج را ، هر زمان فاصله دو محور مجاور از یکدیگر کمتر از دو متر باشد، می گویند. و چنانچه فاصله بیشتر از دو متر باشد هر کدام محور منفرد محسوب می شود.

ب – وزن مجاز کامیون ها

حداکثر وزن کامیون با بار آن نباید از این موارد بیشتر شود:

کامیون دو محور ۱۹ تن

کامیون سه محور ۲۶ تن

ج – وزن مجاز وسایل نقلیه مفصل دار

مقررات حمل بار

اول – کامیون نیمه یدک ( بارگیر مستقیما به وسیله چرخ پنجم به کامیون اتصال دارد) شامل:

تریلی سه محور ده چرخ بیست و شش تن

چهار محور چهارده چرخ سی و دو تن ( چنانچه فاصله بین دو محور عقب تریلی از دو متر بیشتر شود حداکثر وزن مجاز (تریلی با محموله) ۳۶ تن می باشد.)

تریلی پنج محور دوازده چرخ سی و چهار تن

تبصره:چنانچه  مشخصات چرخ های تریلی بیشتر از اندازه معمول باشد، حداکثر وزن (تریلی با محموله) تا ۳۸ تن اجازه عبور داده می شود.

تریلی پنج محور هیجده چرخ چهل تن

دوم – کامیون با یدک شامل:

کامیون سه محور ده چرخ با یدک سه محور ده چرخ چهل تن (کامیون بیست و دو تن – یدک هیجده تن)

کامیون سه محور ده چرخ با یدک دو محور شش چرخ سی و هشت تن ( کامیون بیست و دو تن – یدک شانزده تن)

کامیون دو محور شش چرخ با یدک سه محور ده چرخ سی و دو تن (کامیون شانزده تن – یدک پانزده تن)

کامیون دو محور شش چرخ با یدک دو محور شش چرخ سی تن (کامیون شانزده تن – یدک چهارده تن)

تبصره ۱: حداکثر وزن وسایل نقلیه مفصلدار یا کامیون با بار نباید از میزان مشخص شده در کارت مشخصات آنها بیشتر شود.

گروه صنعتی مبین کانتین افتخار دارد که به ارائه خدمات بسیار زیادی در خصوص حمل بار در جاده های کشور بپردازد.اما شما میتوانید با خدماتی مانند کانکس ویلایی و یا فروش کانتین با سایت مبین کانتین همراه باشید.پس ادامه این مطلب را از دست ندهید چرا که برای شما بسیار مفید است همچنین میتوانید با مراجعه به بخش وبلاگ با دیگر خدمات ما همراه باشید.